Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

info@involve.eu
024 – 323 77 39

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)  

De KNRM is een zelfstandige organisatie die sinds 1824 kosteloos 24/7 hulp verleent aan mensen in nood op het water. Dit doet ze door de inzet van ruim 1400 vrijwilligers. Deze werken vanuit de 45 reddingsstations verspreid langs de kust, het IJsselmeer en de Waddeneilanden en maken gebruik van 75 reddingsboten om de nodige hulp te kunnen bieden. Een professionele organisatie ondersteunt de vrijwilligers vanuit het kantoor in IJmuiden. Cultuurkenmerk: ruwe bolster, blanke pit.

Vraag

Het managementteam van de KNRM heeft een nieuwe strategie ontwikkeld om de professionele organisatie te versterken. Vraag aan Involve: Help ons bij het realiseren van deze strategie samen met onze leidinggevenden en teams. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om de verschillende rollen binnen de organisatie en de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen.

Aanpak

Door middel van interviews, een workshop met een goede mix uit de organisatie en de uitkomsten van het medewerkersonderzoek bepalen we de belangrijkste verbeterthema’s. Dat gaat bijvoorbeeld om een goede balans tussen werkdruk en werkplezier en het creëren van onderlinge verbinding na de coronatijd waarin veel op afstand werd gewerkt. Vervolgens begeleiden we het MT om tot een gezamenlijk veranderverhaal te komen en om  scherp te krijgen wie hierbij welke rol moet spelen. Daarnaast bepalen we met het MT hoe het andere leidinggevenden kan ondersteunen bij hun rol in het uitdragen van het veranderverhaal in hun teams.

Met leidinggevenden en hun teams werken we vervolgens aan het vertalen naar concreet gedrag, naar de implicaties voor andere teams en de samenwerking binnen de organisatie, en naar concrete acties. Met deze verschillende interventies en reflectiemomenten bouwen we samen aan bewustwording en betrokkenheid bij het veranderproces, zodat iedereen:

  • zich hier eigenaar van voelt en dit ook uitdraagt;
  • open met elkaar in gesprek gaat over de belangrijke thema’s, waarbij aandacht is voor zowel de inhoud als de gevoelens die hiermee gepaard gaan;
  • elkaar daarna actief blijft betrekken en blijft reflecteren op de acties die ondernomen worden.

Het verbeteren van samenwerking en professionaliteit heeft vaak iets ongrijpbaars. Door met verschillende lagen en onderdelen van de organisatie te werken en het gesprek hiertussen te faciliteren, zien en voelen de betrokkenen dat er een concrete en tastbare beweging op gang is gekomen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.