Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

info@involve.eu
024 – 323 77 39

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Policy van Involve BV (hierna te noemen “Involve”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming met adres Albertus Perkstraat 88, Hilversum. Involve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09118043. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.involve.eu (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens gebruiken en verzamelen als we samenwerken. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze Website en een opdracht te verlenen aan Involve, begrijpt u en gaat u akkoord met hoe wij informatie verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid.  Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben tot de Website (“Relaties”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Involve werkt graag aan een goede relatie met Relaties. Om een goede inhoudelijke en relationele band op te bouwen verzamelen wij een aantal gegevens van onze Relaties om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Daarnaast delen wij graag onze opgedane kennis met Relaties via onze website een via onze nieuwsbrieven. Hieronder delen wij graag welke gegevens wij van Relaties opslaan en met welk doel:

Relatiebeheerbestand

In ons relatiebeheerbestand verzamelen wij de volgende gegevens:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Bedrijfsnaam
 4. Telefoonnummer
 5. Zakelijk adres

Deze gegevens verzamelen wij omdat:

 • We onze relaties kunnen bereiken als we voor ze aan het werk zijn
 • We relaties graag uitnodigen deel te nemen aan onze activiteiten
 • We onze meest nauwe relaties 1 x paar jaar bedanken voor de samenwerking door middel van een eindejaarsgeschenk.

Bewaartermijn: wij bewaren deze gegevens totdat wij het verzoek krijgen om deze gegevens te verwijderen of voor 18 maanden geen opdrachten meer hebben gedaan voor onze relatie.

Nieuwsbrief

Wij verzamelen de volgende gegevens die Relaties ons verstrekken:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Bedrijfsnaam (indien ingevuld)

Bovenstaande informatie verzamelen wij omdat:

 • We graag kennis delen met onze relaties via onze relatiemailing (afmelden kan onderaan de mailing of door een mail te sturen aan info@involve.eu).

Relaties kunt zich via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief.  Relaties kunnen ook op onze website via “Kennis Delen” gegevens achterlaten. Wij gebruiken de gegevens in dat geval om feedback op onze kennis te vragen. Het achterlaten van deze gegevens is overigens niet verplicht om kennis te kunnen downloaden.

Bewaartermijn: wij bewaren deze gegevens tot u zich afmeldt voor de mailing. Deze optie is er onderaan elke mailing. De mailing verschijnt ongeveer 4 tot 6 keer paar jaar.

Projectarchief

In ons afgeschermde projectarchief bewaren wij offertes, onderzoeksgegevens en mailverkeer die betrekking hebben tot (afgeronde) opdrachten. Als er geen akkoord is op een offerte dan bewaren we de offerte, maar anonimiseren we deze.

Search database

Wij verzamelen (met uw toestemming) de volgende gegevens die:

 1. CV
 2. Naam
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Expertise

Bovenstaande informatie verzamelen wij omdat:

 • Wij graag onze expertise inzetten om interne communicatie-professionals aan een uitdagende baan te helpen. Wij verzamelen deze gegevens alleen met toestemming en alleen met het doel dat we nastreven.

Bewaartermijn: een CV wordt 3 jaar bewaard in ons afgeschermde overzicht. Na 3 jaar ontvangen Relaties van ons een mail met de vraag of wij de gegevens nog langer mogen bewaren. En een verzoek tot controle van de gegevens. Relaties kunnen ten alle tijden het verzoek doen om zijn/haar CV eerder te laten verwijderen

Sollicitanten bij Involve

 1. CV
 2. Naam
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Expertise

Bewaartermijn: Wij verzamelen gegevens alleen met toestemming. Als Relaties via Involve solliciteren vragen wij of de gegevens bewaard mogen worden om contact op te nemen over de voortgang van een sollicitatie. Indien een relatie wordt afgewezen/ wij iemand in portefeuille willen houden vragen wij in sommige gevallen of wij gegevens mogen bewaren. Dit doen wij omdat wij vermoeden dat er op latere termijn alsnog een passende functie binnen ons team beschikbaar komt. Na 3 jaar worden de gegevens verwijderd. Relaties kunnen ten alle tijden het verzoek doen om zijn/haar CV eerder te laten verwijderen.

Bestellingen boeken

Als een Relatie één van onze boeken bij ons bestelt verzamelen wij de volgende gegevens:

 1.  Naam
 2. E-mailadres
 3. Bedrijfsnaam (alleen van toepassing als factuur door bedrijf wordt voldaan)
 4. Telefoonnummer
 5. Zakelijk/Factuur adres

Wij slaan deze gegevens op om Relaties op de hoogte te houden van de bestelling en om een factuur te verzenden. De factuur bewaren wij volgens de wettelijke richtlijnen.

Beeldmateriaal evenementen en tijdens opdrachten

Een aantal keer per jaar organiseren wij evenementen om opgedane kennis te delen met onze relaties. Tijdens deze bijeenkomsten maken wij, vanuit marketing overwegingen, (soms) foto’s om te delen in onze nieuwsbrief, op onze website of social media. Als een Relatie een bijeenkomst bijwoont zullen we vragen om toestemming voor het maken van beeldmateriaal. Mochten Relaties dit niet willen dan kunnen zij dit kenbaar maken. Ook kunnen wij foto’s maken tijdens opdrachten bij onze Relaties. Deze foto’s gebruiken wij mogelijk op onze website b.v. bij het plaatsen van een cases. In alle gevallen vragen wij om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Internet

 • Logfile informatie:
  Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.
 • Analytische diensten:
  Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze verzamelde alleen samen met informatie van andere Relaties. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 2. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Involve, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Involve heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Involve kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Involve. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Involve persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien de wetgeving ons noodzaakt tot een langere bewaartermijn (zoals administratieve gegevens met betrekking tot gerealiseerde orders), zullen wij deze bewaartermijn aanhouden. Als u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@involve.eu.

Verwerkersovereenkomsten

Involve heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen i.v.m. het verwerken van gegevens:

 • Business Square: beantwoord telefoonverkeer naar het algemene nummer van Involve. Zij verwerken naam en telefoonnummers van relaties die contact willen met iemand van Involve.
 • Sierhuis: onze leverancier voor verzenden van relatiegeschenken. Per verzending zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten i.v.m. het verwerken van verzendadres.

Tevens sluiten wij (indien nodig) verwerkersovereenkomsten af met Relaties i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens binnen opdrachten.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op data – portabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Involve door een e-mail te sturen naar info@involve.eu of een brief sturen aan:
Involve BV
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Wijzigingen

Involve kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Relaties worden daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Involve door een e-mail te sturen naar info@involve.eu.

Klachten

Indien Relaties het gevoel hebben dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebben zij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.