Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

Onze visie

Onze visie: veranderen gaat goed als je er zo snel mogelijk een gemeenschappelijk proces van maakt met iedereen die het aangaat. Hoe sneller je van mooie vergezichten en abstracte veranderdoelen naar kleine en concrete stappen in het dagelijks werk gaat, des te groter de kans op succes. Dat klinkt logisch, maar het is niet de algemene praktijk. 

Geplande veranderingen worden vaak naast het werk georganiseerd in programma’s en projecten. Met ‘veranderaars’ en mensen die ‘moeten veranderen’. In de praktijk blijkt het effectiever om de verandering zoveel mogelijk in het werk te organiseren, met en door de mensen die dat werk doen. Wat is daarvoor nodig? In onze visie is een succesvol veranderproces een samenspel tussen vier factoren: richting, ruimte, actualiteit en ‘mogelijkmakers’.

Richting

Alle betrokkenen hebben gedurende het hele veranderproces een gemeenschappelijk beeld en verhaal over de gewenste verandering: wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Dit beeld is voldoende scherp en richtinggevend om op basis daarvan keuzes te maken en wordt gedurende het proces steeds concreter.

Ruimte

Iedereen die met de verandering te maken krijgt, speelt een actieve rol in het veranderproces. De betrokkenen hebben invloed op het proces en waar mogelijk is er ruimte om initiatieven te nemen en zaken uit te proberen. Hoeveel ruimte er mogelijk is, kan verschillen: bij een harde reorganisatie is deze vaak wat beperkter dan bij een cultuurverandering.

Actualiteit

De verandering is zoveel mogelijk onderdeel van het dagelijks werk van medewerkers, sluit aan op wat daar allemaal speelt en op wat mensen bezighoudt en houdt rekening met hun zorgen en ideeën.

Mogelijkmakers

Het veranderproces wordt goed ondersteund. Door mensen te faciliteren met bijvoorbeeld resources, aangepaste processen en systemen, ontwikkeling van skills of veranderingen in de fysieke omgeving. Door effectief te communiceren en mensen te inspireren. En door de formele sturing in lijn te brengen met de gewenste verandering.

Lemniscaat Involve - Richting, actualiteit, ruimte en mogelijkmakers

Voortdurende dynamiek tussen richting en ruimte

Onze visie is dat veranderen een voortdurende dynamiek tussen richting en ruimte. Samen zorgen ze ervoor dat een organisatie in beweging is. De dagelijkse actualiteit is waar het veranderen (als werkwoord) plaatsvindt. Maar zij is ook de toetssteen op basis waarvan veranderprocessen soms moeten worden bijgestuurd. De mogelijkmakers zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor verandering. Zo werken de vier factoren continu op de organisatie in. Richting zonder ruimte is opgelegd en afgedwongen. Ruimte zonder richting is stuurloos en eindeloos. Zonder aansluiting op de actualiteit van mensen bestaat de verandering alleen in de beleidswereld. En zonder mogelijkmakers zijn er elke dag duizend redenen om niet te veranderen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.