Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

Kramp

Kramp is een wereldwijd opererende technische groothandel voor de agrarische sector.  Het bedrijf vroeg Involve om ondersteuning bij de uitrol van een nieuwe strategie en kernwaarden van de organisatie.

Vraag

Involve werd door Kramp gevraagd om te ondersteunen bij het uitrollen van de Kramp Way, de strategie en kernwaarden van de onderneming. Kramp stond op een belangrijk punt in haar geschiedenis. Na een snelle internationale groei in een steeds competitievere markt was er behoefte aan meer alignment. Niet alleen via gemeenschappelijke strategische doelen en prioriteiten, maar ook door het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden die daadwerkelijk richtinggevend zijn voor het gedrag van medewerkers.

Aanpak

Om dit programma goed te kunnen managen vormden we een stuurgroep met de CEO en de managers van HR en Communicatie, onder begeleiding van Involve. Hierdoor was het programma vanaf het begin stevig verankerd en onstond executiekracht.

De aanpak die we ontwikkelden was mede gebaseerd op interviews met directieleden, directeuren en stafhoofden, maar ook op inzicht in het perspectief van medewerkers. Dat maakte het mogelijk om in de communicatie goed aan te sluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van mensen in het primair proces.

De aanpak was opgedeeld in vijf stappen.

 • Ontwikkelen van een inspirerend gemeenschappelijk verhaal over de Kramp Way met de leiding van de organisatie;
 • Een internationale kick-off waarin het senior management zich de strategie en kernwaarden eigen kon maken en zich voorbereidde om het verhaal zelf uit te dragen;
 • Mobiliseren van overige leidinggevenden en alle teams door middel van op maat gemaakte sessies, waarin medewerkers de Kramp Way leerden begrijpen en vertalen naar hun eigen dagelijks werk;
 • Kick-down na een half jaar, om feedback te verzamelen over de gegeven sessies, ervaringen te delen en te evalueren, om vervolgens te kunnen versnellen;
 • Het structureel borgen van de strategie en kernwaarden in het dagelijks werk, in alle plannen, projecten en besluiten, en in het gedrag.

Gelijktijdig aan het doorlopen van deze vijf stappen is de interne communicatie met managers en medewerkers versterkt. Managers werden voortaan structureel beter gevoed om hun communicatierol te kunnen vervullen. En in de interne media werd het veranderproces zichtbaar gemaakt, door continu aandacht te besteden aan de strategische keuzes en het toepassen van de kernwaarden in de praktijk.

Om de vijf stappen in dit programma te ondersteunen ontwikkelden we diverse communicatiemiddelen en tools, zoals:

 • Visualisatie van het totale verhaal van de Kramp Way in de vorm van een learning map. Zo’n visualisatie geeft iedereen de vrijheid het verhaal te koppelen aan eigen werkzaamheden en projecten. In dit verhaal werd er ook veel aandacht besteed aan de bewijsvoering.
 • Een online Managers Guide ter ondersteuning van de managers voor hun belangrijke taak in de uitrol over de hele organisatie. De onderdelen van de Managers Guide zijn:
  • Het totale Kramp Way verhaal in tekst;
  • Een op maat te maken introductieverhaal in woord en beeld;
  • De visualisatie inclusief tekstuele toelichting van alle elementen;
  • Een totaalprogramma voor de uitrol van alle onderdelen, met verschillende maatwerkopties zodat de inrichting van bijeenkomsten en teamsessies kon worden aangepast aan de specifieke behoeften van de teams;
  • Hulpmiddelen om de Kramp Way op elk niveau te vertalen naar concrete acties en implicaties, en die goed te borgen.

Resultaat

Dit traject heeft opgeleverd dat de top 100 managers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de implementatie, borging en naleving van de Kramp Way. En dat zij leiding en richting geven aan hun onderdelen en teams vanuit de strategie en kernwaarden, die voortaan het heldere kader vormen voor alle dagelijkse beslissingen. Medewerkers hebben de strategie en kernwaarden goed doorleefd en dragen met hun afdeling of team concreet bij aan het realiseren van de strategische doelen en het verder ontwikkelen van de gewenste cultuur.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.