Naar de inhoud
Waar ben je naar op zoek?
bezoekadres
Jan de Bakkerstraat 13-15
3441 ED Woerden
postadres
Albertus Perkstraat 88
1217 NW Hilversum
contact

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een bereikbaar, schoon en duurzaam Nederland. Dit ministerie houdt zich grofweg bezig met drie taken: beleidsontwikkeling, uitvoering (waaronder Rijkswaterstaat) en inspectie (waaronder Inspectie van Leefomgeving en Transport). Onder de vlag van ‘Samen in Transitie’ werken ze gezamenlijk aan duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie versnellen.

In de afgelopen jaren is de wens om intensievere samenwerking tussen beleid, uitvoering en inspectie gegroeid. Eén van de initiatieven om de samenwerking te versterken zijn casuslabs: kortcyclische programma’s van snelkooksessies waarin experts uit allerlei verschillende geledingen van de organisatie samenwerken aan innovatieve ideeën om grote transities waar IenW aan werkt als duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie te versnellen, onder de vlag van Samen in Transitie.

Het vormgeven van casuslabs in een complexe organisatie als het Ministerie van IenW is een uitdaging op zich, maar biedt ook veel inzichten. Zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking. De vraag aan Involve was: hoe zorgen we ervoor dat we de leeropbrengsten van de casuslabs benutten in onze organisatie?

Aanpak

Allereerst hebben we een analyse gemaakt van het communicatielandschap binnen de organisatie. Wie zijn de informele leiders, welke overleggen en middelen zijn er al en hoe kunnen we die benutten om de leeropbrengsten van de casuslabs verder te brengen dwars door de bestaande organisatieonderdelen heen?

In een co-creatiesessie met informele leiders en interne communicatieadviseurs uit de diverse organisatieonderdelen zijn we gekomen tot een concrete aanpak met zeven communicatielijnen. Denk bijvoorbeeld aan de hiërarchische lijn, een podium voor deelnemers aan casuslabs, kanalen, influencers en netwerken. Tot slot ontwikkelden we handvatten waarmee de trekkers van de casuslabs in het vervolg de lijnen in werking konden zetten.

Door een duidelijke aanpak waarin de trekkers van de casuslabs werden toegerust, verhelderden we niet alleen het proces van de casuslabs om nieuwe deelnemers te interesseren, maar kregen ze ook de tools om de lessen over samenwerking tussen beleid, uitvoering en inspectie te verspreiden binnen de organisatie. Om zo de impact van de casuslabs te vergroten.

Resultaat

De analyse en de aanpak hielpen de projectleider om het belang van communicatie in het samenwerken aan transities te agenderen en te versterken. Uiteindelijk heeft het projectteam dit traject rondom de casuslabs afgesloten met een transitiefestival en een onderzoek naar het transitiedenken en -doen bij IenW.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief, waarin we de meest actuele vakkennis met je delen. Onze nieuwsbrief verschijnt 3 á 4 keer per jaar.